| Canada  647.476.3076 | 03.374.6303  ישראל

מיכאל טפר מתווך נדלן שלך ובשבילך בטורונטו דובר עברית

Michael Tepper, Broker of Record

 © 2019 by ​Nadlan Realty Ltd. Brokerage

7608 Yonge St. unit 529 Thornhill, ON Canada L4J0J5

מיכאל טפר
15 פבר׳ 2018

חוזה שכירות אחיד שיכנס לתוקף באפריל 2018

0 תגובות

נערך לאחרונה: 15 פבר׳ 2018

Newest Posts
  • מיכאל טפר
    1 פבר׳ 2018

    חוזה השכירות הוא בין הדיירים לבעל הדירה. כלומר , בעל הדירה. המשקיע מחליט אם לקבל את הצעת הדייר ולקחת אותו כדייר.. כמובן שזה לאחר בדיקת החוזה והמסמכים שמגיש הדייר באמצעות המתווך שמייצג אותו או דרכי ישירות, כלומר ההחלטה היא של בעל הדירה