| Canada  647.476.3076 | 03.374.6303  ישראל

מיכאל טפר מתווך נדלן שלך ובשבילך בטורונטו דובר עברית

Michael Tepper, Broker of Record

 © 2019 by ​Nadlan Realty Ltd. Brokerage

7608 Yonge St. unit 529 Thornhill, ON Canada L4J0J5

שיתוף פעולה: ישראל קנדה 

ייצוג חברות כולל חברות בנייה, משקיעים, השקעות, שיווק פרויקטים, גיוס משקיעים

ברות ישראליות בתחום נדל"ן או טכנולוגיה מעוננינות להרחיב את פעילותן לקנדה מוזמנות ליצור קשר​

תחום נוסף: בחינת פרוייקטים והכנת חוות דעת לגבי  מצב נוכחי, מצב עתידי , תזרים מזומנים, צפי להחזר השקעה ומהם הסיבות לפער בין ההחזר המובטח לקיים. פרוייקטים: מרכזי סיעוד, מרכזים מסחריים, בתי מגורים עם דירות להשכרה