חיפוש
  • מיכאל טפר, תיווך טורונטו

Blogging From Your Live Site & Mobile!

We’ve made it quick and convenient for you to manage your blog from anywhere.

In this blog post we’ll tell you how you can manage your blog from both desktop and mobile without having to go to your backoffice.How to blog from desktop

First Publish your site in the Wix Editor, then go to your live site and login with your Wix account. Once you’re logged in you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more. Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.You can manage your blog from anywhere, all you need is your website’s URL and Wix login info.How to blog from mobile

Before you can blog from mobile, Publish your site in the Wix Editor from desktop.

Open your website from your mobile phone, then use the login bar to sign into your account. Be sure to use your Wix account info.With Wix Blog you can do everything from your phone: write posts, follow members, manage comments & more.
#vacation

0 צפיות

  Canada  647.476.3076    03.374.6303  ישראל

 

מיכאל טפר- מתווך נדל"ן שלך ובשבילך בטורונטו. ערכים, הגינות,יושר ושקיפות

בעסקים כמו בחיים האישיים

דובר עברית

 

 © 2020 by ​Nadlan Realty Ltd. Brokerage

7608 Yonge St. Unit 529 Thornhill, ON Canada L4J0J5