| Canada  647.476.3076 | 03.374.6303  ישראל

מיכאל טפר מתווך נדלן שלך ובשבילך בטורונטו דובר עברית

Michael Tepper, Broker of Record

 © 2019 by ​Nadlan Realty Ltd. Brokerage

7608 Yonge St. unit 529 Thornhill, ON Canada L4J0J5

מכירה בית או דירה בטורונטו ותורנהיל

ושב למכור בית? מה לבקש? נקבע מחיר בהתאם לנכסים למכירה, בהסתמך על נכסים שנמכרו בסביבה. הגרף מראה קשר בן אחוז הקונים שיבקרו בבית למחיר המבוקש. יותר מבקרים סיכוי למכור גדול יותר.

הכנת הבית למכירה, פרסום הבית למכירה 

לאחר שהחלטנו על המחיר שבו נפרסם את הבית תוך ידיעה שיכול להיות שיהיו יותר מהצעה אחת אםהבית יוצא למכירה מתחת למחיר השוק מה שמגדיל את הסיכוי שהבית ימכר מעל המחיר המבוקש

. מחיר המבוקש לבין מספר המבקרים בנכס. ככל שיש יותר מבקרים כך הסיכוי למכור גדול יותר.